Cursos disponibles

curso estranxeiria 2019

MATRÍCULA PECHADAIMPORTANTE: estamos a realizar melloras na plataforma formativa. En breve, poderás descargar as túas facturas de formación desde a propia aula virtual. Por favor, antes de matricularte en calquera curso (que non sexa gratuíto), lembra actualizar AQUÍ os teus datos de facturación. Do contrario, a factura xerada podería presentar información incorrecta, o que suporía varias xestións administrativas.


Información do curso

Segundo regula o artigo 30 do Regulamento de Xustiza Gratuíta de Galicia, corresponde ao Consello da Avogacía Galega ofrecer aos avogados e avogadas da Quenda de Oficio unha formación suficiente que garanta a prestación da asistencia xurídica gratuíta consonte a uns estándares de calidade axeitados.

En exercicio desas competencias en materia de formación da avogacía, o Consello presenta unha nova edición deste curso, en modalidade en liña, que permitirá ao profesional adquirir os coñecementos necesarios neste eido, e acreditalos para acceder ás listaxes especiais da Quenda de Oficio, cando lle fora esixido.


De interese:

 • Coordinación: Juan José Vázquez Rodríguez, asesor xurídico e xefe da Unidade de Asesoramento ás Migracións do Concello da Coruña.
 • Autoría dos materiais:
  • Juan José Vázquez Rodríguez é autor dos módulos 1 ao 6 do curso, desde a primeira edición do curso, no ano 2013. O temario actualizouse con novos epígrafes e as modificacións lexislativas que afectan á materia.
  • O módulo 7, de trata de seres humanos, é de elaboración propia e contou coa colaboración de Elsa Antonia Mateo Díaz, avogada especializada en estranxeiría, inmigración e Dereito penal.
 • Modalidade: en liña.
 • Nº horas: 100.
 • Remate do curso: 28 de febreiro do 2019.


Para máis información:

Curso organizado polo Consello da Avogacía Galega, en colaboración cos Colexios de Avogados de Galicia.
VER CURSO  

curso estranxeiria 2019

MATRÍCULA PECHADAIMPORTANTE: estamos a realizar melloras na plataforma formativa. En breve, poderás descargar as túas facturas de formación desde a propia aula virtual. Por favor, antes de matricularte en calquera curso (que non sexa gratuíto), lembra actualizar AQUÍ os teus datos de facturación. Do contrario, a factura xerada podería presentar información incorrecta, o que suporía varias xestións administrativas.


Información do curso

A chegada da era dixital supuxo cambios na forma na que nos relacionamos. Cada día é máis habitual que a comunicación se realice a través das tecnoloxías da información e das comunicacións (TICs). Redes sociais, chats, WhatsApp, etc., son os nosos mecanismos de comunicación do día a día.

O presente curso pretende, a través da análise en profundidade da Lei de Protección de Datos, aportar unha visión global das novas tecnoloxías e, en particular, do cambio radical que supuxeron no ámbito social e na comunicación interpersoal na actualidade.


De interese:

 • Coordinación:
  • Vicente Gómez Loureda, delegado de protección de datos certificado.
  • José María Lozoya Pérez, avogado especializado en Dereito das TIC e protección de datos.
 • Modalidade: en liña.
 • Nº horas: 50.
 • Remate do curso: 28 de febreiro do 2019.


Para máis información:


Este curso está organizado polo Consello da Avogacía Galega, en colaboración cos Colexios de Avogados de Galicia e Wolters Kluwer.
VER CURSO  

curso dereito TIC

MATRÍCULA PECHADAIMPORTANTE: estamos a realizar melloras na plataforma formativa. En breve, poderás descargar as túas facturas de formación desde a propia aula virtual. Por favor, antes de matricularte en calquera curso (que non sexa gratuíto), lembra actualizar AQUÍ os teus datos de facturación. Do contrario, a factura xerada podería presentar información incorrecta, o que suporía varias xestións administrativas.


Información do curso

Este curso pretende abordar dunha forma clara e sistemática,  pero sobre todo dunha forma completa e rigorosa, as principais cuestións prácticas relativas ao Dereito e as tecnoloxías da información e a comunicación (as chamadas TICs) coas que un xurista pode atoparse no desenvolvemento da súa actividade profesional.

Ao finalizar o curso, os profesionais que o superen terán un coñecemento xeral e completo do Dereito internacional, comunitario e nacional sobre as principais cuestións do Dereito e as novas tecnoloxías.


De interese:

 • Coordinación:
  • José María Lozoya Pérez, avogado especializado en Dereito das TIC e protección de datos.
  • Vicente Gómez Loureda, delegado de protección de datos certificado.
 • Modalidade: en liña.
 • Nº horas: 100.
 • Remate do curso: 28 de febreiro do 2019.


Para máis información:


Este curso está organizado polo Consello da Avogacía Galega, en colaboración cos Colexios de Avogados de Galicia e Thomson Reuters Aranzadi.
VER CURSO  

Matrícula aberta a partir de decembro do 2019.

VER CURSO  

Matrícula aberta a partir de decembro do 2019.

VER CURSO  

logo estranxeiria 2016

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

Logo extranxeiria

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

curso familiaMATRÍCULA PECHADA


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia GalegaA formación é impartida integramente en liña e supón 150 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 28 de febreiro do 2019.


A actividade formativa está titorizada por tres avogadas especializadas en Dereito civil:  María Lourdes Carballo Fidalgo, María del Pilar Cortizo Mella e Ana Daría Salas Iglesias.

 

Esta formación xurde dunha colaboración entre o Consello da Avogacía Galega e a editorial Thomson Reuters Aranzadi, que pon á nosa disposición parte do seu catálogo formativo para chegar ao maior número de colexiados e colexiadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

VER CURSO  

curso baremo

MATRÍCULA PECHADA


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega
A formación é impartida integramente en liña e supón 60 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 31 de maio do 2018.

Antonio Miguel Platas Casteleiro, avogado con experiencia docente, é o titor desta actividade formativa.

 

Esta formación xurde dunha colaboración entre o Consello da Avogacía Galega e a editorial Thomson Reuters Aranzadi, que pon á nosa disposición parte do seu catálogo formativo para chegar ao maior número de colexiados e colexiadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

VER CURSO  

logo xurisdicion voluntaria

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

Logo mediacion II

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

Logo mediacion II

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

curso concursalMATRÍCULA PECHADA


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia GalegaA formación é impartida integramente en liña e supón 90 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 30 de setembro do 2018.


José Ignacio Losada Castillo, avogado e administrador concursal, é o titor desta actividade formativa.Esta formación xurde dunha colaboración entre o Consello da Avogacía Galega e a editorial Thomson Reuters Aranzadi, que pon á nosa disposición parte do seu catálogo formativo para chegar ao maior número de colexiados e colexiadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.


VER CURSO  

curso sociedades mercantiles

MATRÍCULA PECHADA


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia GalegaA formación é impartida integramente en liña e supón 60 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 30 de setembro do 2018.


Sara Menor Conde, avogada e profesora na área de Dereito Mercantil na Universidade de Vigo, é a titora desta actividade formativa.Esta formación xurde dunha colaboración entre o Consello da Avogacía Galega e a editorial Thomson Reuters Aranzadi, que pon á nosa disposición parte do seu catálogo formativo para chegar ao maior número de colexiados e colexiadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.


VER CURSO  

curso contabilidad

MATRÍCULA PECHADA


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega
A formación é impartida integramente en liña e supón 90 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 31 de maio do 2018.

Alberto Picos Brage, avogado-economista con máis de 20 anos na profesión e experiencia en asesoramento fiscal, contable e laboral, é o formador responsable de atender as dúbidas dos alumnos.

 

Esta formación xurde dunha colaboración entre o Consello da Avogacía Galega e a editorial Thomson Reuters Aranzadi, que pon á nosa disposición parte do seu catálogo formativo para chegar ao maior número de colexiados e colexiadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

VER CURSO  

logo oratoria

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

logo oratoria

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

logo violencia

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia GalegaVER CURSO  

Recurso creado para a formación dos profesionais destinados ó cumplimento do convenio entre a Xunta e o CAG en materia de vivenda.

Actualizado a 2017.

VER CURSO  

Sección de normativa, foro de consulta e axuda para o uso de Lexnet por profesionais da Avogacía.

Se es alumno/a da aula virtual, e dispós de nome de usuario/a e contrasinal, preme sobre o título do curso, introduce as túas chaves de acceso e poderás acceder aos contidos.

VER CURSO  

 logo=

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO  

Curso de menores

CURSO PECHADO

Se estiveches matriculado, preme no título do curso e poderás acceder aos contidos


Ver información sobre próximos cursos do Consello da Avogacia Galega


VER CURSO